Wegkwijnen


Geneesmiddelenbedrijf MSD investeert dit jaar ruim dertig miljoen euro in de productie van het anticonceptiemiddel Implanon. Het bedrijf richt zich tegenwoordig ‘meer op de productontwikkeling’, nadat in Oss de eigen onderzoeksafdeling werd opgedoekt.

Goed nieuws voor de Amerikaanse farmaceut, werkelijk waar. Vooral omdat de productie met dertig procent is gestegen, en de kosten met nog eens 32 procent zijn gedaald. Maar een beetje sneu ook. MSD kan klaarblijkelijk door met een beetje minder ‘Oss’.

En dat doet voor mij als Ossenaar pijn. Juist de constatering dat er hier niets meer te halen valt, legt de vinger op de zere plek. Oss stelt niets meer voor. Honderden hebben de afgelopen jaren hun biezen moeten pakken. Bedrijven vertrekken deels of zelfs voorgoed naar het buitenland. Oss, daar ga je alleen naartoe als je iets moet wegbonjouren, zo is de gedachte.

Wat overblijft zijn lege gebouwen, trieste monumenten die doen denken aan weleer. Voorlopig komt daarvoor niets in de plaats. De overheid moet snijden in eigen vlees, en de grote multinationals peinzen er niet over terug te keren naar het ooit zo kapitalistische bolwerk.

Ook Unox, bekend van de rookworst en de soepen, is niet meer wat het was. Het voorheen zo machtige imperium met liefst zesduizend werknemers in Oss alleen is tot een paar treurige productielijnen verkruimeld. Net als bij MSD vrezen de arbeiders daar voor het vlees dat ze ‘s avonds op hun bord krijgen.

De reddeloosheid blijkt het gevolg van een vergane glorie. Multinationals als Unox en MSD hebben niets meer met hun voormalige thuisstad en vestigen zich liever in het buitenland. Daar waar de kosten laag kunnen worden gehouden. Nederland, en daarmee Oss, belanden daardoor op een zijspoor. Uitgerangeerd.

Wat de toekomst brengt, blijft onzeker. Wel kan ik wijzen op het verleden, de Osse Groei. Het besef dat de stad vroeger veerkracht heeft getoond en kansen heeft gepakt. En dat zal niet de laatste keer zijn. Uit de as herrijst een feniks, wisten de oude Grieken al. Het Osse bedrijf Bionovion is daar het tastbare bewijs van. Dat maakt dat er in Oss weer iets te halen valt.

- Yoeri Nijs, 2012